Bedre opgaver: Proces

At have en god proces i opgaveskrivningen er noget af det vigtigste. Det holder dig fra stress. Det holder dig igang, for du ved altid, hvad du skal lave. Det hjælper dig til at overskue opgaven, hvilket alt andet lige typisk munder ud i et bedre produkt. For at gøre din store opgave mere overskuelig […]

Bedre opgaver: Valg af emne

Dette er første indlæg i en serie, der skal hjælpe dig med at skrive en bedre opgave. Serien er primært lavet som en hjælp til studerende, der skal skrive deres bachelorprojekt eller speciale på inden for social- og humanvidenskaberne samt jura. Men hvis du kommer fra et andet fag – eller måske stadig går i […]